Södra Sverige

Hans-Inge Persson Affärsområdeschef
Besöksadress:
World Trade Center
252 25 Helsingborg
Tel. 072- 313 88 00
E-post Affärsområdeschef

Västra Sverige

Rolf Christersson
Affärschef
Besöksadress:
World Trade Center
Carl Krooks gata 16
252 25 Helsingborg
Tel. 070-590 50 47
E-post Affärsområdeschef

Öst

Dag Tingsgård
Affärsområdeschef
Besöksadress:
S:t Eriksgatan 117
112 43 Stockholm
Tel. 072-313 88 00
E-post Affärsområdeschef

Norra Sverige

Dag Tingsgård
Affärsområdeschef
Besöksadress:
S:t Eriksgatan 117
112 43 Stockholm
Tel. 072-313 88 00
E-post Affärsområdeschef

 Välkommen till Veteranklubben!

Veteranklubben AB bildades 2012 och är konsult och bemanningsföretag för ledare och specialister som arbetat inom kommunal och privat verksamhet i många år, eller valt att gå ur kommunal verksamhet i förtid, för att arbeta som konsult hos oss. Vi som arbetar med Veteranklubben har en lång erfarenhet och mycket stor kompetens av rekrytering, personalförsörjning, ledarskap och omställningsprocesser i offentliga och privata verksamheter. Veteranklubben har 6 anställda interna medarbetare och ca 90 korttidsuthyrda konsulter. Vi har kontor i Malmö-Helsingborg-Göteborg och Stockholm

 

Veteranklubben arbetar framför allt med följande områden:

  •  Rekrytering och Search av chefer och medarbetare
  •  Organisationsutveckling
  •  Coaching och mentorsuppdrag
  •  Uthyrning av chefer
  • Bemanning av kommunala skolor och förskolor          
  •  Bemanning av privata utbildningsföretag
  •  Karriärändring

Våra interna konsulter har lång erfarenhet som chefer inom kommunal förvaltning. Veteranklubben AB arbetar företrädesvis med 7 kompetensområden.

Rekrytering och Search av chefer och medarbetare, Veteranklubben, erbjuder kompetens baserad rekrytering, Executive rekrytering Search och rekryteringsstöd av chefer medarbetare och specialister till samtliga förvaltningsgrenar inom kommuner och Landsting

Organisationsutveckling, Veteranklubben AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom olika kompetensområden, utredningar, analyser, jämförelser, projektledarskap och bollplank avseende exempelvis redovisning, budget, intern kontroll och organisationsutveckling med fokus på Kommunal verksamhet.

Coachning och Mentorsuppdrag, Veteranklubbens konsulter arbetar framgångsrikt med coachningsuppdrag och mentorsuppdrag för rektorer och karriärändringsmodeller för all kommunal personal i hela Sverige.

Chef att Hyra, Veteranklubben hyr ut seniora konsulter till samtliga verksamhetsgrenar i en kommun. Konsulternas gedigna erfarenhet erbjuder kunderna spetskunskap om såväl våra kunders behov som om den personal vi hyr ut.

Bemanningsuppdrag, Veteranklubben erbjuder bemanningslösningar på en helt ny nivå. Vi bemannar sedan 2012 flera kommuner, Stockholms Stads samtliga Stadsdelar samt Sveriges största Utbildningsföretag med kökspersonal och pedagogisk personal. Veteranklubben är särskilt framgångsrik inom den offentliga sektorn, där vi har en unik insikt om alla de processer som är nödvändiga i en politiskt styrd organisation. 

Omställning och Karriärändring, Varje insats är individuell och skräddarsys efter individens behov. Våra nätverk av konsulter och företag med olika bakgrund och specialinriktning möjliggör bästa tänkbara matchning för varje individ.

Veteranklubbens konsulter har utfört mer än 100 omställningsuppdrag och karriärrådgivningsuppdrag under 2012-2016