Veteranklubben

Våra tjänster

Veteranklubben ingår i Affektor Group som är en koncern med flera helägda varumärken, Veteranklubben, Affektor, och ROI-Affektor.

I  Veteranklubben arbetar vi med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, organisationsgenomlysningar, skräddarsydda utbildningar, ledning och stöd till kommun- och förvaltningsledningar, Search och Headhunting samt Karriärändring. Nedan visas ett axplock av de tjänster som vi utför i flera organisationer och kommuner.

 

Politikerutbildning 2018/19                                                               

Utbildning för nyvalda politiker, hösten och våren 2018/19. Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

 

 Rekrytering                                                                                      

Rekrytering och Search av chefer och medarbetare, Veteranklubben AB, erbjuder kompetens baserad rekrytering, och rekryteringsstöd av chefer medarbetare och specialister till samtliga förvaltningsgrenar inom kommuner och Landsting. Executive rekrytering och Search sker via vårt samägda bolag ROI-Affektor

 

Chef att Hyra                                                             

Veteranklubben AB hyr ut seniora konsulter till samtliga verksamhetsgrenar i en kommun. Genom konsulternas gedigna erfarenhet erbjuds våra kunder spetskunskap om såväl våra kunders behov som om hos den personal vi hyr ut.

 

Karriärändring                                                          

Varje insats är individuell och skräddarsys efter individens behov. Våra nätverk av konsulter och företag med olika bakgrund och specialinriktning möjliggör bästa tänkbara matchning för varje individ.

 

Personalförsörjning                                                

Veteranklubben erbjuder hjälp med personalförsörjning på en helt ny nivå. Vi bemannar sedan 2012 flera kommuner, Stockholms Stads samtliga Stadsdelar samt Sveriges största Utbildningsföretag med personal. Veteranklubben är särskilt framgångsrik inom den offentliga sektorn, där vi har en unik insikt om alla de processer som är nödvändiga i en politiskt styrd organisation.

 

Coaching och mentorsuppdrag                          

Veteranklubbens konsulter arbetar framgångsrikt med coachningsuppdrag och mentorsuppdrag för rektorer och karriärändringsmodeller för all kommunal personal i hela Sverige.

 

Organisationsöversyn

Veteranklubben AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom olika kompetensområden, utredningar, analyser, jämförelser, projektledarskap och bollplank avseende exempelvis redovisning, budget, intern kontroll och organisationsutveckling med fokus på Kommunal verksamhet.

 

Vill du veta mer om oss