Södra Sverige

Rolf Christersson
Affärsområdeschef
World Trade Center
211 11 Malmö
Tel. 070-590 50 47
E-post Affärsområdeschef

Västra Sverige
Rolf Christersson Affärsområdeschef World Trade Center 211 11 Malmö Tel. 070-590 50 47 E-post Affärsområdeschef
Öst

Dag Tingsgård
Affärsområdeschef
S:t Eriksgatan 117
SE-113 43 Stockholm
Tel. 073-039 54 42
E-post Affärsområdeschef

Norra Sverige

Dag Tingsgård
Affärsområdeschef
S:t Eriksgatan 117
SE-113 43 Stockholm
Tel. 073-039 54 42
E-post Affärsområdeschef

 Välkommen till Veteranklubben!

Veteranklubben AB bildades 2012 är ett konsult och personalförsörjningsföretag för ledare och specialister som arbetat inom kommunal och privat verksamhet i många år. Vi som arbetar med Veteranklubben har en lång erfarenhet och mycket stor kompetens av personalförsörjning och ledarskap i offentliga och privata verksamheter. Veteranklubben har 6 anställda interna medarbetare, ca 90 korttidsuthyrda konsulter.

Vi har kontor i Malmö-Helsingborg och Stockholm, Veteranklubben arbetar framför allt med följande områden:

Organisationsutveckling

Coaching och mentorsuppdrag

Uthyrning av chefer

Bemanning av kommunala skolor och förskolor

Bemanning av privata utbildningsföretag

Karriärändring

 Våra interna konsulter har lång erfarenhet som chefer inom kommunal förvaltning. Veteranklubben AB arbetar företrädesvis med 6 kompetensområden.

Organisationsutveckling, Veteranklubben AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom företagets olika kompetensområden, utredningar, analyser, jämförelser, projektledarskap och bollplank avseende exempelvis redovisning, budget, intern kontroll och organisationsutveckling.

Coachning och Mentorsuppdrag, Veteranklubbens konsulter arbetar framgångsrikt med coachningsuppdrag och mentorsuppdrag för rektorer och karriärändringsmodeller för all kommunal personal i Sverige och Danmark.

Chef att Hyra, Veteranklubben hyr ut seniora konsulter till samtliga verksamhetsgrenar i en kommun. Konsulternas gedigna erfarenhet erbjuder kunderna spetskunskap om såväl våra kunders behov som om den personal vi hyr ut.

Interimchefsuppdrag, Veteranklubben erbjuder bemanningslösningar på en helt ny nivå. Vi bemannar sedan 2012 flera kommuner samt Sveriges största Utbildningsföretag med kökspersonal och pedagogisk personal. Veteranklubben är särskilt framgångsrik inom den offentliga sektorn, där vi har en unik insikt om alla de processer som är nödvändiga i en politiskt styrd organisation. 

Karriärändring, Varje insats är individuellt och skräddarsys efter individens behov. Våra nätverk av konsulter och företag med olika bakgrund och specialinriktning möjliggör bästa tänkbara matchning för varje individ.